Realizace

Realitní obchod je jako mozaika. Vše musí do sebe zapadat.

Prohlídky

Na prohlídce záleží. Právě na prohlídce se lidé rozhodují o koupi Vaší nemovitosti.

NA PRVNÍM DOJMU ZÁLEŽÍ

Nemovitost musí zájemce hned oslovit, proto je důležitá její příprava před prohlídkou. Zájemci si musí nemovitosti zamilovat.

i

Prezentační materiály

Zájemci ocení kvalitní informace o nemovitosti.

VYJEDNÁVÁNÍ O CENĚ

Profesionální makléř dovede reagovat na klientovy výtky vůči nemovitosti a dokáže odolat tlaku kupujícího na snížení ceny.

ČAS

Makléř Vám ušetří čas s organizováním prohlídek. Zda se zúčastníte samotné prohlídky je již zcela na Vás.

Právní část

Ne každý právník je vhodný pro sepsání kupní smlouvy.

Smlouvy

Zakládám si na kvalitě právního servisu, proto dlouhodobě spolupracuji s advokátkou, která se specializuje na nemovitostní právo. Advokáti odpovídají za smlouvy a jsou na svoji činnost pojištěni.

Katastr nemovitostí

Po podpisu kupní smlouvy je třeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Podání i úhradu kolku zajišťuji. Průběh vkladového řízení průběžně sleduji a následně klienty informuji.

Poprodejní servis

Po převodu v katastru nemovitostí dochází fyzickému předání nemovitosti.

Předání bytu

Ke konci celého procesu společně provedeme protokolární předání nemovitosti. Předávací formuláře připravím. Vy jen předáte kupujícímu klíče a naposled se rozloužíte s nemovitostí.

převod energií

Do předávací protokolu společně zaznamenáme stavy energií na měřidlech (voda, plyn, elektřina). Poté na základě stavu médií dojde k přepisu energií a služeb na nového vlastníka.

Daně

S prodejem nemovitosti souvisí daňové povinnosti pro prodávající i kupující.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Prodávající je povinen podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do konce 3. měsíce následujícího po měsící, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad.

Daň z nemovitých věcí

Poplatníkem daně je vlastník nemovitosti. Kupující podává daňové přiznání většinou do konce ledna následujícího roku. Prodávající ve stejné lhůtě oznamuje změnu finančnímu úřadu.

Daň z příjmů

Ne vždy je prodej nemovitosti osvobozen od daně z příjmu. V tom případě je třeba podat daňové přiznání a daň uhradit.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Prodávající je povinen podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do konce 3. měsíce následujícího po měsící, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad.

Daň z nemovitých věcí

Poplatníkem daně je vlastník nemovitosti. Kupující podává daňové přiznání většinou do konce ledna následujícího roku. Prodávající ve stejné lhůtě oznamuje změnu finančnímu úřadu.

Daň z příjmů

Ne vždy je prodej nemovitosti osvobozen od daně z příjmu. V tom případě je třeba podat daňové přiznání a daň uhradit.

CHCETE ÚSPĚŠNĚ PRODAT BYT?